Ny VD på ByggTema Sverige

1 april tillträdde Mikael Magnusson som ny VD för vårt moderbolag ByggTema Sverige AB. Mikael kommer närmast från Danfo, där han som VD och koncernchef arbetat med att utveckla nya marknader, både nationellt och internationellt.

ByggTema Sveriges huvuduppdrag är att bearbeta marknader utanför Örebro regionen och på så sätt skapa tillväxt för dotterbolagen – ByggTema i Örebro AB och 58˚Bygg.

– ByggTema har gjort en fantastisk resa de senaste åren, jag ser fram emot att få bidra med att bearbeta en bredare marknad. ByggTemas DNA – värdegrunden, öppenheten, deras erfarenhet och kunskap och platta organisationen – är helt klart applicerbar i andra regioner, avslutar Mikael.