Nu tar vi nästa steg

De senaste åren har vi lagt mycket energi och engagemang på att utveckla vår verksamhet, både vad gäller våra projekt men också vad gäller interna processer. Vi har gått igenom allt från vår vision och affärsidé till våra värderingar och arbetsprocesser. Nu tar vi nästa steg.

Ett led i detta är att Per Wallstedt kliver upp i ByggTemagruppen som koncernchef. Per arbetar även fortsättningsvis aktivt i ByggTema och ansvarar för anbuds- och kalkylprocessen.

Som ny VD på ByggTema tillträder Mikael Magnusson som arbetat hos oss sedan april och innan det på Danfo, där han som VD och koncernchef arbetade med att utveckla nya marknader, både nationellt och internationellt.

– ByggTema har gjort en fantastisk resa de senaste åren. Jag ser fram emot att fortsätta vår satsning i Örebro regionen samtidigt som vi utvecklar företagets starka affärskoncept i hela Sverige, säger Mikael Magnusson. 

Som en del i satsningen lanserar vi idag vår nya webbsida, som på ett tydligare sätt visar den bredd vi har i våra projekt, våra värderingar, arbetssätt och vad vi erbjuder våra kunder.

– Vi kommer fortsätta att vara ett nytänkande byggföretag som erbjuder trygghet, engagemang och hög kvalitet i utförandet, med hela Sverige som marknad, avslutar Mikael Magnusson.