Miljö & kvalitet

Vi månar om världens resurser och vår gemensamma miljö

Vår ambition är att alltid utföra våra åtaganden i harmoni med världens resurser och att överträffa våra beställares förväntningar. Vi gör det genom delegerat ansvar och en engagerad och kunnig personal.

ByggTema verkar för en sundare miljö genom att alla medarbetare tar ansvar för miljön i sitt arbete och minimerar användningen av skadliga ämnen. Vi arbetar också förebyggande för att minimera effekterna av oavsiktliga utsläpp, buller och miljöolyckor.

Vi är certifierade
ByggTema är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitet,  ISO 14001 Miljö samt ISO 45001 Arbetsmiljö. Vi är också certifierade för våtrum och har behörighet att utföra arbeten enligt BBV.

Låg livscykelkostnad
Vårt kontor i Örebro är byggt utifrån att livscykelkostnaden (LCC) ska vara så låg som möjligt.