Lokaler värdiga våra barn

Futurum sökte samarbetspartner för att nå sitt mål att förse Örebro med ”lokaler värdiga våra barn”. ByggTema vann upphandlingen och fick uppdraget att renovera Olaus Petriskolan med Partnering som samarbetsform.

Direkt efter skolavslutningen drar vi igång arbetet. Vi börjar med huset där matsalen och grovköket finns samt huset med gymnastikhallen. Som etapp 2 kommer huset med lärosalar, grupprum och lärarrum. Våren 2020 räknar vi med att vara klarar med projektet.

Uppdraget omfattar renovering, akustik, ventilation, mark, belysning, värmesystem samt en del mindre ombyggnader för att anpassa skolan för verksamheten.

Projektet har höga miljökrav och miljöambitioner med ett socialt hänsynstagande i byggprocessen. Byggnaderna ska passa in i den växande stadens miljö, Futurum har satt upp tuffa krav på barnens miljö.

– Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet från Futurum att vara med och utveckla Örebro och dess skolor, avslutar Ulf Wennlöf, projektchef på ByggTema.