ByggTema i Örebro AB
Propellervägen 4, 702 26 Örebro
019-611 45 45

Per Wallstedt
VD
073-431 41 06
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Michael Källqvist
Vice VD
076-118 99 50
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Jonas Gustavsson
Marknad
070-811 45 45
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Curt Gruvaeus
Styrelseordförande ByggTema
070-642 66 62
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Ulf Wennlöf
Arbetschef
070-374 01 27
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Gösta Svensson
Arbetschef
070-359 55 79
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Mårten Cederberg
Platschef
070-358 79 78
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Henrik Eriksson
Platschef
073-358 52 03
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Peter Jansson
Platschef
073-682 50 21
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

William Vizcaino
Platschef
070-867 82 02
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Jonny Werner
Platschef
073-358 52 05
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Fredrik Lindqvist
Projektledare, tidiga skeden
073-358 52 07
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Martin Holmberg
Projektledare
070-600 85 55
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Peter Nilsson
Projektledare
070-555 87 81
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Corinne Orebjörk
Projektledare
070-822 70 63
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Martin Vind
Projektledare
073-682 50 24
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Mattias Bågenvik
Projektledare
073-261 51 49
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Peter Löf
Projektledare
076-118 98 30
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Lars-Åke Pettersson
Arbetsledare
070-215 21 51
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Peter Johansson
Arbetsledare
070-558 16 65
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Anders Håkansson
Byggservicechef
070-143 48 65
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Björn Ahlinder
Arbetsledare Byggservice
Kalkyl MEPS
073-358 52 02
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Michael Björkman
Kalkylchef
076-358 54 65
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Carolina Gillström
Kalkylator
076-118 90 65
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Mattias Rhodiner
Kalkylator
073-358 52 00
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Karolina Landin
KMA-ansvarig
070-867 81 76
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Marcus Kindevåg
Ekonomichef
073-682 50 37
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Anna-Lena Svensson
Ekonomiassistent
019-611 45 45
073-682 50 38
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Elina Valtere
Ekonomiassistent
070-867 81 81
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Per Cardesjö
Styrelseordförande ByggTemagruppen
070-331 46 65
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se