Nyheter

#Badrum #Behrn arena #Bettorp #Bostadsrätter #Brf #Brunnsskolan #Butik #Byggservice #ByggTema #Götlunda Snickerifabrik #Grafisk profil #Gyttorps Centrum #Integration #ISO #Jakobsgatan #Kontor #Kumla #Kv Gurkan #Kv Jägaren #Kvarteret Gurkan #Kvarteret Rakan #Kvarteret Ryttaren #Lager #Lokaler #LSS-boende #Makeriet #Medborgarhuset #Näringslivspriset #Navets skola #Norrbyskolan #OlausPetri skolan #Örebroporten #Orgeltramparen #Partnering #Propellervägen 6 #Renovering #Restaurang #Rosta förskola #Sälen #Satelliten #Seniorboende #Skofabriken #Socialt hänsynstagande #Södra Vattentornet #Stålshoppen #Stjärnhusen #Svealundsskolan #Takrenovering #Totalrenovering #Tybble Vårdcentral #Utbildning #Väggkoncept #VST Nordic

57 badrum med stambyte på 39 veckor

Snart är vi klara på Norrbygatan 17 i Örebro. Badrummen är renoverade och stammarna bytta, samtidigt som nästan samtliga hyresgäster bott kvar. – Det har fungerat fantastiskt bra, säger Henrik Eriksson platschef på ByggTema. Vi är måna om att informera hyresgästerna om det som sker, så att de är förberedda när vi börjar i deras lägenheter. Vårt badrumskoncept gör att vi minimerat tiden inne i varje lägenhet till 20 dagar.

Tack vare vårt badrumsteam med många duktiga medarbetare och underentreprenörer har vi kunnat hålla tidplanen exakt. Arbetet har också underlättats av att vi haft ett nära och bra samarbete med beställaren Örebro Bostäder, avslutar Henrik.

Bättre akustik och ventilation på Navets skola

Navets skola byggdes i samband med Bomässan i Örebro 1992. Skolan har ca 450 elever och anpassas nu till äldre elever, åk 7-9. Ombyggnaden sker etappvis och utförs med verksamheten i gång. När sportlovet närmar sig ska vi vara klara med hus E och F, därefter fortsätter vi med hus B och D som rymmer specialsalar för NA, trä och teknik.

Hela skolan uppgraderas också med avseende på akustik och ventilation – mellanväggarna akustiktätas, nya innertak sätts som dämpar ljud och ny ventilation dras. Även skolgården restaureras och en ny spontanidrottsplats skapas.

Projektet ska stå klart 2020 och är ett samarbete mellan Futurum och Byggtema med partnering som samverkansform.

Ett av Sveriges mest anpassade serviceboenden

LSS-boendet som ByggTema bygger i Stenebrunn utanför Åbytorp anpassas för personer med funktionsnedsättning med komplexa stödbehov i sin vardag. Boendet uppförs i form av en huvudbyggnad med 6 lägenheter samt fyra fristående hus med en lägenhet i vardera hus. Beställare är Kumla kommun.

Speciellt för byggnaderna är att färgval, ljusinsläpp, ljudmiljö och material anpassas så att miljön blir lugn. De byggs också med fokus på hållbarhet och låg energiförbrukning (25% lägre än BBR). Solceller installeras på taket, laddstationer för elbilar sätts upp på parkeringen och miljövänliga material prioriteras.

– Arbetet är i full gång. Plattorna till de fem husen är gjutna och stommarna börjar ta form, berättar Glenn Johansson, projektledare på ByggTema.

Här rivs för att ge barnen en bra miljö

Rivningsarbetet har startat på OlausPetri skolan. Just nu arbetar vi i matsalen som ska renoveras och få nytt storkök. Totalt blir det 170 platser i den nya matsalen. Vi håller även på i idrottshallen där vi renoverar omklädningsrum och utför enklare renovering i gymnastiksalen. Dessutom pågår det utvändiga markarbeten – vi byter alla markledningar, såsom dräneringsrör, avloppsledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar.

I januari startar vi med mer byggarbeten – flytspackling av golvytor och nya innerväggar. I mars blir det fönsterbyten. Samtliga fönster på de två byggnaderna ska bytas.

Vid en etablering på en skola där det samtidigt pågår verksamhet ställs det stora krav på säkerheten och planeringen för att skolverksamheten ska påverkas så lite som möjligt.

– Vi har bland annat tagit fram en trafikplan där vi styr byggtrafiken till vissa gator och tider, berättar Martin Vind, projektledare på ByggTema. På så sätt ökar vi säkerheten kring skolan och vi stör skolans verksamhet mindre.

Vi bygger Svealundsskolan

ByggTema vann Futurum Fastigheters upphandling av Svealundsskolan – en F6 skola i centrala Örebro. En helt ny skolbyggnad uppförs med skyddsrum samt en stor gymnastikhall. Eklundaskolan som nu finns på området rivs i början på nästa år.

Futurum har höga miljökrav för projektet, vilket gör att vi kommer att jobba mycket kring ekologisk hållbarhet inom materialval, dokumentation, LCC (Livscykelkostnad), tekniska lösningar, samverkan m m. Vi lägger också stort fokus på de färdiga byggnadernas energianvändning och på själva byggets energianvändning.

– Vi är både stolta och glada över att få förtroendet. Uppdraget passar oss perfekt då vi har lång erfarenhet av skolbyggnationer och partnering som samarbetsform, säger Per Wallstedt, VD på ByggTema.

ByggTema vann upphandlingen

Orgeltramparen 12 är centralt belägen i Kumla, efter St Torgils väg. KumlaBostäder är beställare av projektet och det genomförs med partnering som samverkans form.

Uppdraget är att totalrenovera de befintliga flerbostadshusen som idag består av sju uppgångar med sammanlagt 92 lägenheter. Husen byggs också ut med nya trapphus, den yttre miljön utvecklas och miljö/cykelrum uppförs. Dessutom finns planer på att bygga på de befintliga husen med ytterligare en eller två våningar på delar av huskropparna.

Hyresgästerna bor kvar inom området när deras lägenheter renoveras, vilket ställer stora krav på genomförandet av entreprenaden.

– Vi har väl inarbetade rutiner för att utföra jobb med kvarboende hyresgäster. I sådana här projekt arbetar vi alltid extra kring säkerhet, trygghet och god kommunikation, berättar Per Wallstedt VD på ByggTema.

1000 portioner om dagen

Nya köket och matsalen är klar på Norrbyskolan. Här lagas det mat från grunden till skolans elever men även till tre förskolor och till Sveaskolan. Huset är på totalt 830 kvm och rymmer förutom ett modernt storkök och matsal, nya fräscha undervisningslokaler för musik, omklädningsrum och toaletter. Allt är färgsatt och inrett tillsammans med verksamhet, brukare och arkitekter.

Även skolgården börjar inta sin slutgiltiga form med skateboardramper, lekutrustningar, sittbänkar, träd, gummiasfalt, bord och även konstverk i form av en stensoffa som slingrar sig fram.

Nu fortsätter vi med tre ombyggnationsdelar och en nybyggnationsdel på slutet.

ByggTema expanderar

ByggTema Fastigheter har förvärvat Propellervägen 6, grannfastigheten till vårt huvudkontor. Detta ger oss bra möjligheter att utveckla vår verksamhet i ett expansivt läge. Vi behöver utöka våra lokaler men det ger oss också möjlighet att bygga för andra hyresgäster. Byggrätten är på 4 000 kvm. På en del av tomten, som är 2 900 kvm, ligger redan idag en byggnad som är uthyrd.

– Att kunna växa på en plats där vi redan befinner oss samt att kunna utnyttja marken för andra verksamheter och hyresgäster är för oss väldigt värdefullt, säger Lars-Erik Gustavsson och Per Wallstedt.

ByggTema utvecklar Kv Jägaren i Kumla

ByggTemagruppen har förvärvat kvarteret Jägaren av Kumla Bostäder AB. Det har under en längre tid funnits behov av fler centralt belägna bostäder i Kumla. På detta sätt minskar bostadsbristen i Kumla kommun och ett nytt boende för framtidens äldre skapas.

Försäljningen möjliggör en förtätning av kvarteret med cirka 220 lägenheter, fördelat på flerfamiljshus och ett seniorboende. Men det kommer även finnas plats för en förskola. Av den befintliga bebyggelsen kommer de tre bostadshusen mot Köpmangatan bevaras samt ytterligare en fastighet som byggs om till förskola.

Projektering av området pågår och i bästa fall kan vi ha ett första spadtag runt årsskiftet, säger en nöjd Per Cardesjö, styrelseordförande i ByggTemagruppen.

Nya tak på Stjärnhusen

För 70 år sedan flyttade de första hyresgästerna in i Stjärnhusen på väster i Örebro. Husen är i tre våningar och man byggde dem i stjärnform för att lägenheterna skulle få fönster åt tre olika väderstreck.

På uppdrag åt ÖBO renoverar vi nu taken uppdelat i flera etapper. Vi byter tegelpannor och all plåt såsom hängrännor, vindskivor och skorstensplåtar. Ny papp och läkt sätts, takkupor tilläggsisoleras och takfönster byts. Resultatet blir en helt ny takbeläggning som kommer hålla många år framöver.

Sedan tidigare har vi gjort 6 huskroppar med olika antal stjärnformen. Etappen på Västra Vintergatan, som pågår nu, påbörjades i augusti och är klar i november. Se filmen