Nyheter

#58 Bygg #Badrum #Behrn arena #Bettorp #Bostadsrätter #Brf #Brunnsskolan #Butik #Byggservice #ByggTema #Götlunda Snickerifabrik #Grafisk profil #Gyttorps Centrum #Integration #ISO #Jakobsgatan #Kontor #Kumla #Kv Gurkan #Kv Jägaren #Kvarteret Gurkan #Kvarteret Rakan #Kvarteret Ryttaren #Lager #Lokaler #LSS-boende #Makeriet #Medborgarhuset #Näringslivspriset #Navets skola #Norrbyskolan #OlausPetri skolan #Örebroporten #Orgeltramparen #Partnering #Propellervägen 6 #Renovering #Restaurang #Rosta förskola #Sälen #Satelliten #Seniorboende #Skofabriken #Socialt hänsynstagande #Södra Vattentornet #Stålshoppen #Stjärnhusen #Svealundsskolan #Takrenovering #Totalrenovering #Tybble Vårdcentral #Utbildning #Väggkoncept #VST Nordic

Bettorp växer med 60 hyreslägenheter

Nu drar vi igång bygget av husen på Kornellvägen i Bettorp, Örebro. Totalt bygger vi 60 hyreslägenheter som fördelas på tre huskroppar, med 4 våningar vardera. Alla lägenheterna kommer ha balkong eller uteplats och dessutom blir det en fin och grön innergård. Inflyttning är beräknad till vår/sommar 2020. Beställare är Turbinen Fastigheter.

– Vi är glada över att ha fått förnyat förtroende av Turbinen, säger Per Wallstedt, vd på ByggTema. 2016 byggde vi BRF Rävgången i Rynninge med 39 lägenheter åt Turbinen. Det resulterade i ett gott samarbete, så nu bygger vi vidare på samma koncept.

Full fart i renoveringen av Olaus Petriskolan

På OP-skolan i Örebro händer det en mängd olika saker. Just nu arbetar vi i matsalen som ska renoveras och få nytt storkök. Totalt blir det 170 platser i den nya matsalen. Vi håller även på i idrottshallen där vi renoverar omklädningsrum och utför enklare renovering av gymnastiksalen. Dessutom pågår det utvändiga markarbeten – vi byter alla markledningar, såsom dräneringsrör, avloppsledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar.

Uppdraget omfattar renovering, akustik, ventilation, mark, belysning, värmesystem samt en del mindre ombyggnader för att anpassa skolan för verksamheten. Projektet har höga miljökrav och miljöambitioner med ett socialt hänsynstagande i byggprocessen. Uppdragsgivaren Futurum har satt upp höga krav på barnens miljö.

Ny butik till Industrihandel i Sverige AB

ByggTema bygger ny butik samt lager och kontor åt Industrihandel på Aspholmen i Örebro. Företaget säljer industri- och byggförnödenheter och har hela Sverige som marknad.

– Vi erbjuder allt från maskiner och verktyg till toapapper och arbetskläder. Dessutom är vi stora inom fasadplast, berättar Mikael Eklund, delägare på Industrihandel. Sedan starten 2007 har vi ökat omsättningen stadigt varje år och växt ur våra befintliga lokaler på Aspholmen. Så när möjligheten till att uppföra en egen fastighet kom via ByggTema gick det fort.

– Första kontakten hade vi i augusti 2018, och på en månad hade huset ritats och bygglov lämnats in. Det har flutit på fantastiskt bra, säger Mikael. Jag har stort förtroende för Per Wallstedt, vd på ByggTema, vilket känns tryggt i en sådan här process.

I dagsläget grävs det på tomten och det förbereds för gjutning av plattan. Total byggyta blir 2 900 kvm.

– Vi följer bygget med spänning och ser fram emot maj nästa år då vi flyttar in, avslutar Mikael.

ByggTema växer

I veckan började Peter Johansson hos oss på ByggTema. Sedan i september arbetar hans pappa Lars-Åke Pettersson hos oss som arbetsledare på Norrbyskolan i Örebro.

– Vi har arbetat ihop tidigare och vet att det fungerar bra, berättar Peter som också kommer att arbeta som arbetsledare. Dessutom är det ett bra tillfälle för mig att få jobba i Örebro. Att kunna ägna mer tid åt familjen, istället för att ligga ute på jobb runt om i Sverige, är värdefullt.

ByggTema fortsätter utveckla sitt koncept under devisen Noll fel, i tid, på budget! Målet är inställt på 1 000 MKR i omsättning 2027, med mellansverige som marknad.  – Vi är glada över att kunna rekrytera två så erfarna och duktiga arbetsledare till ByggTema, avslutar Per Wallstedt, VD på Byggtema.

Ljust och fräscht med högre boendekvalité

Nu är första husen klara och hyresgästerna inflyttade i kvarteret Rakan. Lägenheterna har totalrenoverats med nya ytskikt, kaklade badrum, kök med nya vitvaror och treglasfönster.

– Vi byter i princip allt i lägenheterna, säger Lars Broberg tf platschef på ByggTema. Det är en välbehövlig standardhöjning, där även brandsäkerheten höjs i form av nya rökluckor på taken och branddörrar i källaren.

Uppdraget är en totalentreprenad åt ÖrebroBostäder. Totalt är vi inne i 96 lägenheter i sex hus. Efter renoveringen kommer husen ha nya fönster, nya kök, badrum och nya entréer. Taken och delar av fasaden tilläggsisoleras, nya stammar dras samt VVS- och elinstallationer utförs. Även gården kommer att förnyas med buskar, gångar och gräsytor.

– Projektet flyter på bra. Vi har många duktiga hantverkare på plats och har en god kommunikation med hyresgästerna, avslutar Lars.

57 badrum med stambyte på 39 veckor

Snart är vi klara på Norrbygatan 17 i Örebro. Badrummen är renoverade och stammarna bytta, samtidigt som nästan samtliga hyresgäster bott kvar. – Det har fungerat fantastiskt bra, säger Henrik Eriksson platschef på ByggTema. Vi är måna om att informera hyresgästerna om det som sker, så att de är förberedda när vi börjar i deras lägenheter. Vårt badrumskoncept gör att vi minimerat tiden inne i varje lägenhet till 20 dagar.

Tack vare vårt badrumsteam med många duktiga medarbetare och underentreprenörer har vi kunnat hålla tidplanen exakt. Arbetet har också underlättats av att vi haft ett nära och bra samarbete med beställaren Örebro Bostäder, avslutar Henrik.

Bättre akustik och ventilation på Navets skola

Navets skola byggdes i samband med Bomässan i Örebro 1992. Skolan har ca 450 elever och anpassas nu till äldre elever, åk 7-9. Ombyggnaden sker etappvis och utförs med verksamheten i gång. När sportlovet närmar sig ska vi vara klara med hus E och F, därefter fortsätter vi med hus B och D som rymmer specialsalar för NA, trä och teknik.

Hela skolan uppgraderas också med avseende på akustik och ventilation – mellanväggarna akustiktätas, nya innertak sätts som dämpar ljud och ny ventilation dras. Även skolgården restaureras och en ny spontanidrottsplats skapas.

Projektet ska stå klart 2020 och är ett samarbete mellan Futurum och Byggtema med partnering som samverkansform.

Ett av Sveriges mest anpassade serviceboenden

LSS-boendet som ByggTema bygger i Stenebrunn utanför Åbytorp anpassas för personer med funktionsnedsättning med komplexa stödbehov i sin vardag. Boendet uppförs i form av en huvudbyggnad med 6 lägenheter samt fyra fristående hus med en lägenhet i vardera hus. Beställare är Kumla kommun.

Speciellt för byggnaderna är att färgval, ljusinsläpp, ljudmiljö och material anpassas så att miljön blir lugn. De byggs också med fokus på hållbarhet och låg energiförbrukning (25% lägre än BBR). Solceller installeras på taket, laddstationer för elbilar sätts upp på parkeringen och miljövänliga material prioriteras.

– Arbetet är i full gång. Plattorna till de fem husen är gjutna och stommarna börjar ta form, berättar Glenn Johansson, projektledare på ByggTema.

Här rivs för att ge barnen en bra miljö

Rivningsarbetet har startat på OlausPetri skolan. Just nu arbetar vi i matsalen som ska renoveras och få nytt storkök. Totalt blir det 170 platser i den nya matsalen. Vi håller även på i idrottshallen där vi renoverar omklädningsrum och utför enklare renovering i gymnastiksalen. Dessutom pågår det utvändiga markarbeten – vi byter alla markledningar, såsom dräneringsrör, avloppsledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar.

I januari startar vi med mer byggarbeten – flytspackling av golvytor och nya innerväggar. I mars blir det fönsterbyten. Samtliga fönster på de två byggnaderna ska bytas.

Vid en etablering på en skola där det samtidigt pågår verksamhet ställs det stora krav på säkerheten och planeringen för att skolverksamheten ska påverkas så lite som möjligt.

– Vi har bland annat tagit fram en trafikplan där vi styr byggtrafiken till vissa gator och tider, berättar Martin Vind, projektledare på ByggTema. På så sätt ökar vi säkerheten kring skolan och vi stör skolans verksamhet mindre.

Vi bygger Svealundsskolan

ByggTema vann Futurum Fastigheters upphandling av Svealundsskolan – en F6 skola i centrala Örebro. En helt ny skolbyggnad uppförs med skyddsrum samt en stor gymnastikhall. Eklundaskolan som nu finns på området rivs i början på nästa år.

Futurum har höga miljökrav för projektet, vilket gör att vi kommer att jobba mycket kring ekologisk hållbarhet inom materialval, dokumentation, LCC (Livscykelkostnad), tekniska lösningar, samverkan m m. Vi lägger också stort fokus på de färdiga byggnadernas energianvändning och på själva byggets energianvändning.

– Vi är både stolta och glada över att få förtroendet. Uppdraget passar oss perfekt då vi har lång erfarenhet av skolbyggnationer och partnering som samarbetsform, säger Per Wallstedt, VD på ByggTema.