Karolina ny VD på ByggTema

ByggTema-koncernen fortsätter att utvecklas både affärsmässigt, organisatoriskt och geografiskt. Som ett led i detta kliver Karolina Landin in som vd och Mikael Magnusson som styrelseordförande. 

I linje med den strategi som styrelsen satt upp för en fortsatt expansion och utveckling kommer några organisationsförändringar träda ikraft vid årsskiftet 21/22.

Mikael Magnusson antar uppdraget som arbetande styrelseordförande för ByggTema i Örebro AB och ByggTema Väst, i och med detta avslutar han tiden som VD i dessa bolag. Karolina Landin, nuvarande vVD, utses till VD för ByggTema i Örebro AB och ByggTema Väst.

– ByggTema är ett företag med fantastiska människor och projekt. Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta utvecklingen av ByggTema, säger Karolina.

Mikael Magnusson fortsätter sitt uppdrag som VD i 58 grader och Lars-Erik Gustavsson som VD för ByggTema Fastigheter AB. Jonas Gustavsson kommer, utöver uppdraget som ägare och styrelsemedlem, arbeta operativt i koncernen med marknad, anbud och affärsmöjligheter. Per Cardesjö fortsätter att vara verksam som styrelsemedlem. Dessutom kommer vi ta hjälp av Mattias Kronberg som strategisk rådgivare för att utveckla vår koncernstruktur ytterligare.