Byggtemas historia

ByggTema bildades i Örebro 1990 och hette då Svensk Byggkonsult. Företaget grundades av Jonas Gustavsson som tillsammans med pappa Sten utför byggservicejobb, renoveringar och mindre nybyggnationer. Jonas är praktiskt taget uppvuxen på byggen, sedan tidig ålder följde han med sin pappa som drev Söderbyggen.

Företaget utvecklas och uppdragen blir mer omfattande. Man går från att bara arbeta med byggservice till att även ta entreprenader. 1995 tas den första entreprenaden åt Landstinget och även en större ombyggnation av Alnängsskolan. I och med detta behövs fler medarbetare och två snickare anställs.

En styrka för företaget är att nu ha två ben att stå på – byggservice och entreprenader.

1999 växer företaget ytterligare med fler anställda och fler uppdrag åt privata fastighetsägare – byggservice, ombyggnationer samt renoveringar av lägenheter. Företaget ombildas till aktiebolag och tar namnet ByggTema i Örebro AB – vilket bättre speglar verksamheten.

Under 2000-talet utvecklas ByggTema starkt, både vad gäller storleken på jobben, antalet anställda och omsättning. Företaget går från en omsättning på 10 MKR och 7 anställda till att 2010 omsätta 130 MKR med 35 anställda. ByggTema börjar också arbeta med socialt ansvarstagande inom vissa projekt.

2007 byggs den egna fastigheten på Propellervägen i Örebro och företaget flyttar in med hela sin verksamheten. Man får ändamålsenliga lokaler, med bra kontorsrum, konferensrum, mötesrum, pausrum, omklädningsrum för byggservice och en liten snickeriverkstad. Huset byggs utifrån att uppnå en så låg livscykelkostnaden (LCC) som möjligt.

Våren 2008 kliver Per Wallstedt in som företagets första externa VD och en mer uttalad tillväxtstrategi sätts – omsättningen ska öka 25% per år under 5 år! Vilket går mycket bra, 2013 är omsättningen uppe på 247 MKR. ByggTema fortsätter också att utveckla sina arbetsprocesser, man anammar Partnering som samarbetsmodell i större projekt och utvecklar konceptet utifrån den svenska byggmarknaden.

ByggTema fortsätter att utvecklas
2012 Vinner största upphandlingen – Novahuset, Handelshögskolan, 250 MKR
2013 Företaget certifieras enligt ISO 9001 Kvalitet samt ISO 14001 Miljö
2014 Utvecklas ett nytt koncept för badrumsrenoveringar
2015 Första uppdragen för Sveriges ambassader runt om i världen
2016 En egen app utvecklas med bl a digital tidrapportering
2017 Varumärket ByggTema stärks med en ny grafisk profil
2017 Elbilar rullar i ByggTemas bilpark
2018 ByggTema får Örebro kommuns näringslivspris

ByggTema har genom åren satsat på att ligga långt fram inom många områden. Både vad gäller personal, byggmetoder och stödsystem. Man har medvetet varit tidiga med certifiering, digitalisering och bra ekonomi- och affärssystem. En egen ByggTema-app har utvecklats, med en mängd olika funktioner som effektiviserar arbetet.

Idag är ByggTema Örebros största privata byggföretaget, med en omsättning på runt 550 Mkr och ca 100 engagerade och duktiga medarbetare. Vi arbetar med nyproduktion, ombyggnation, byggservice samt försäkringsskador. Vi utför allt från enkla renoveringsjobb till totalansvar för stora nybyggnationer där vi samordnar alla kompetenser och ofta använder Partnering som samarbetsmodell.

ByggTema fortsätter utveckla sitt koncept under devisen Noll fel, i tid, på budget!

Målet är inställt på 1 000 Mkr i omsättning 2027, med Mellansverige som marknad.