Här rivs för att ge barnen en bra miljö

Rivningsarbetet har startat på Olaus Petriskolan. Just nu arbetar vi i matsalen som ska renoveras och få nytt storkök. Totalt blir det 170 platser i den nya matsalen. Vi håller även på i idrottshallen där vi renoverar omklädningsrum och utför enklare renovering i gymnastiksalen. Dessutom pågår det utvändiga markarbeten – vi byter alla markledningar, såsom dräneringsrör, avloppsledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar.

I januari startar vi med mer byggarbeten – flytspackling av golvytor och nya innerväggar. I mars blir det fönsterbyten. Samtliga fönster på de två byggnaderna ska bytas.

Vid en etablering på en skola där det samtidigt pågår verksamhet ställs det stora krav på säkerheten och planeringen för att skolverksamheten ska påverkas så lite som möjligt.

– Vi har bland annat tagit fram en trafikplan där vi styr byggtrafiken till vissa gator och tider, berättar Martin Vind, projektledare på ByggTema. På så sätt ökar vi säkerheten kring skolan och vi stör skolans verksamhet mindre.