Full fart i renoveringen av Olaus Petriskolan

På OP-skolan i Örebro händer det en mängd olika saker. Just nu arbetar vi i matsalen som ska renoveras och få nytt storkök. Totalt blir det 170 platser i den nya matsalen. Vi håller även på i idrottshallen där vi renoverar omklädningsrum och utför enklare renovering av gymnastiksalen. Dessutom pågår det utvändiga markarbeten – vi byter alla markledningar, såsom dräneringsrör, avloppsledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar.

Uppdraget omfattar renovering, akustik, ventilation, mark, belysning, värmesystem samt en del mindre ombyggnader för att anpassa skolan för verksamheten. Projektet har höga miljökrav och miljöambitioner med ett socialt hänsynstagande i byggprocessen. Uppdragsgivaren Futurum har satt upp höga krav på barnens miljö.