Ett speciellt läge kräver samarbete

Under de senaste veckorna har allas vardag förändrats hastigt på grund av coronaviruset Covid 19. ByggTema följer självklart alla aktuella rekommendationer från myndigheterna och ser till att bidra med det vi kan för att underlätta för utsatta grupper.

På ByggTema fokuserar vi på att vidhålla en stabil produktion. Vi har genomarbetade riskbedömningar och beredskapsrutiner för att snabbt agera på eventuella förändrade omständigheter. På arbetsplatserna har vi uppdaterat våra regler för att förhindra smittspridning – alla som besöker våra arbetsplatser uppmanas att agera ansvarsfullt och stanna hemma om symptom finns på Covid 19. 

Har du frågor som rör hur ByggTema arbetar med att minska riskerna för smittspridning av Coronaviruset är du välkommen att höra av dig till vår KMA-ansvariga Karolina Landin.

Ta hand om varandra, men kom ihåg att hålla avstånd!

Till våra samarbetspartners
Under rådande omständigheter bör möten främst hållas via digitala mötesalternativ. Fysiska möten ska helt undviks vid symptom som kan kopplas till Covid 19. I de fall ni som samarbetspartner till oss upplever att er möjlighet att leverera produkter och tjänster förändras under rådande läge, ser vi gärna att ni omgående informerar oss om detta. Vi ser såklart till att göra detsamma. På så sätt kan vi lösa situationen tillsammans på det mest effektiva sättet.