En bättre miljö för vård av de unga psykiskt sjuka

Idag klipptes bandet till Barn- och ungdomspsykiatrins nya vårdavdelning på Universitetssjukhuset i Örebro. 1 250 kvm fördelade på två plan är totalrenoverade i L-huset.

Planlösningen har till stora delar förändrats för att passa den nya verksamheten vilket har inneburit många håltagningar i de gamla och halvmetertjocka väggarna. På övre plan finns vårdavdelning 5 med patientrum, dagrum och expeditioner. Nedre plan innehåller skolsalar och mottagning. Den nedre våningen har också försetts med ventilerade golv för ett bättre inomhusklimat. Alla installationer är nya eller har byggts om, bl a har alla utrymmen försetts med sprinklers. Inredning och andra synliga detaljer har varit noga föreskrivna för att vara extra hållbara och säkra.

– En av många utmaningar har varit att anpassa inredningen till de högt ställda säkerhetskraven, säger Gösta Svensson, projektledare från Byggtema.

– Vi är stolta över att vi fått vara med och bygga om lokalerna så att de är bättre anpassade för de unga psykiskt sjuka, säger Michael Källqvist vice Vd på Byggtema. Vi är också glada över det fina samarbete vi haft med Kerstin Kullberg, verksamhetschef, Fredrik Svensson, projektledare och Anna Narving, lokalplanerare på Region Örebro län.