Bra samarbete på Tybble Vårdcentral

Med en vårdcentral i full drift ställs det extra stora krav för att det ska fungera. Vi har löst det genom god planering, ordning och reda samt genom nära och bra samarbete med vårdcentralens personal.

Vi är lite drygt halvvägs genom projektet, plan 2 och halva entréplanet är klart. Just nu pågår rivningsarbeten både på vind och plan 1. Fläktaggregatet på vinden ska bytas vilket är en omfattande åtgärd – nya aggregatet måste lyftas in genom taket, så vi hoppas på bra väder! Under hösten kommer också de sista delarna på bottenvåningen inklusive entrén att renoveras, vilket omfattar ett stort antal undersökningsrum och ett akutrum.

Vid årsskiftet beräknas allt vara klart.