Bättre akustik och ventilation på Navets skola

Navets skola byggdes i samband med Bomässan i Örebro 1992. Skolan har ca 450 elever och anpassas nu till äldre elever, åk 7-9. Ombyggnaden sker etappvis och utförs med verksamheten i gång. När sportlovet närmar sig ska vi vara klara med hus E och F, därefter fortsätter vi med hus B och D som rymmer specialsalar för NA, trä och teknik.

Hela skolan uppgraderas också med avseende på akustik och ventilation – mellanväggarna akustiktätas, nya innertak sätts som dämpar ljud och ny ventilation dras. Även skolgården restaureras och en ny spontanidrottsplats skapas.

Projektet ska stå klart 2020 och är ett samarbete mellan Futurum och Byggtema med partnering som samverkansform.