Lokaler värdiga våra barn

Futurum sökte samarbetspartner för att nå sitt mål att förse Örebro med ”lokaler värdiga våra barn”. ByggTema vann upphandlingen och fick uppdraget att renovera OlausPetri skolan med Partnering som samarbetsform.

Direkt efter skolavslutningen drar vi igång arbetet. Vi börjar med huset där matsalen och grovköket finns samt huset med gymnastikhallen. Som etapp 2 kommer huset med lärosalar, grupprum och lärarrum. Våren 2020 räknar vi med att vara klarar med projektet.

Uppdraget omfattar renovering, akustik, ventilation, mark, belysning, värmesystem samt en del minder ombyggnader för att anpassa skolan för verksamheten.

Projektet har höga miljökrav och miljöambitioner med ett socialt hänsynstagande i byggprocessen. Byggnaderna ska passa in i den växande stadens miljö, Futurum har satt upp tuffa krav på barnens miljö.

– Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet från Futurum att vara med och utveckla Örebro och dess skolor, avslutar Ulf Wennlöf, projektchef på ByggTema.

ByggTema blir fler

I dagarna har Byggtema förvärvat ett byggbolag. I och med detta går vi från 150 till närmare 180 medarbetare, vilket gör att vi får möjlighet att rikta oss mot flera orter runt om i landet.

ÖrebroBostäder, Norabostäder och Sydnärkes Utbildningsförbund

Gemensamt för dessa aktörer är att de alla tecknat ramavtal med oss på ByggTema gällande byggservice för deras fastigheter.

Både ÖrebroBostäder och Norabostäder har vi haft ramavtal med sedan tidigare. Efter denna upphandling har vi avtal som gäller till 2020, med möjlighet till förlängning. Vi tackar för förnyat förtroende!

Dessutom är vi extra glada för att ha tecknat ramavtal med Sydnärkes Utbildningsförbund, som är en ny kund för oss.

Totalrenovering av kvarteret Rakan

Kvarteret Rakan 12-14 ligger norr om Örebro centrum och byggdes mellan 1957-1968. Nu är det dags att renovera – något som ByggTema fått i uppdrag att utföra av ÖrebroBostäder.

Entreprenaden består av totalrenovering av flerfamiljshus om totalt 96 lägenheter fördelat på sex trevåningshus med källare. Byggnaderna skiljer sig åt och arbetet varierar i både omfattning och utförande för respektive huskropp. Arbetet avser VVS- och elinstallationer, dränering av husgavlar, omläggning av VA-system och värmeledningar, nya hissar, nya fönster, nya entrépartier samt renovering av befintliga, nya tak och renovering av tak samt tilläggsisolering av tak och delar av fasad.

Hela renoveringen beräknas vara klar till jul 2019.

57 nya badrum på Norrgatan 17

Vi på ByggTema har under flera års tid utvecklat ett helt nytt koncept för badrumsrenoveringar. Genom ett mycket strukturerat arbetssätt, noggrann tidsplan och skickliga hantverkare kortar vi byggtiden drastiskt. 4 lägenheter med byte av stammar och nya badrum tar totalt 20 dagar, och alla hyresgästerna kan bo kvar.

Nu senast har vi fått i uppdrag av ÖrebroBostäder att se till att Norrgatan 17 på väster i Örebro får nya badrum. Vi sätter in nytt kakel, porslin, matta på golvet samt förbereder för tvättmaskiner. I samband med renoveringen byter vi också alla stammar.

Årets Näringslivspris gick till ByggTema

Vi är otroligt glada och stolta över att få ta emot Örebro kommuns Näringslivspris. Sedan starten 1990 har ByggTema växt mycket och är idag Örebros största privata byggföretag med över 100 medarbetare. Utan våra fantastiska medarbetare hade vi inte fått denna fina utmärkelse, avslutar Per Wallstedt, VD ByggTema.

Motiveringen till priset: Med personalen i fokus i innovativ app, en klar tanke för konjunktursvängningar och tillväxt, sticker företaget ut. Därtill finns ett gott ledarskap, goda värderingar och ett stort socialt hänsynstagande. Att aktivt utveckla Örebro, ge tillbaka till staden där man verkar och vill stanna är en viktig drivkraft för bolaget!

Vi bockar och tackar och ser fram emot att arbeta vidare med och utveckla Örebro.

Byggtema köper del av kvarteret Ryttaren av Örebrobostäder

Idag beslutade Örebrobostäders styrelse att sälja del av kvarteret Ryttaren till Byggtema. Huset som rymmer Örebrobostäders tidigare huvudkontor kommer att byggas om till bostadsrätter.

Försäljningen av kvarteret Ryttaren till Byggtema är ett led i Örebrobostäders arbete med att tillgodose Örebro med olika upplåtelseformer. I den södra delen av city är ÖBO den dominanta hyresvärden och där finns idag endast ett fåtal bostadsrätter.

– Uppgörelsen mellan ÖBO och Byggtema bygger på ett unikt samarbete mellan två ekonomiskt ansvarstagande parter som tillsammans också vill stärka och utveckla Örebro till en bra stad att leva och bo i för örebroarna, menar Ulf Rohlén, vd på ÖBO.

ÖBO säljer fastigheten i nuvarande skick till marknadsvärde, med en eventuell bonus på det förädlingsvärde som kan komma att uppstå när projektet är färdigställt och bostadsrätterna säljs på marknaden.

– Vinsten från försäljningen av kvarteret Ryttaren planerar vi att använda för att rusta upp Varberga centrum som länge varit i behov av en total upprustning. En förnyelse som innebär stora kostnader. Vinsten från försäljningen möjliggör därför en efterlängtad investering, säger Ulf Rohlén.

– Vi på ByggTema både bor och verkar i Örebro och känner extra mycket för detta samarbete. Vi är stolta och glada över att få utveckla staden med fler centrala bostäder. Att vi dessutom bidrar till att den efterlängtade förnyelsen av Varberga centrum kan bli verklighet gör inte saken sämre, avslutar Per Wallstedt, vd på ByggTema.

Nybyggnation av förskola i Rosta

Asplunds Fastigheter valde ByggTema som totalentreprenör för byggnationen av en ny förskola i Rosta. Huset byggs i två plan om totalt 1.100 kvm och kommer att rymma 5 barnavdelningar, storkök och matsal. Fasaden består av rött tegel med inslag av paneler. Extra stor vikt läggs på att det ska vara en bra miljö för barnen att vistas i. I möjligaste mån används bara material som är godkända av Sunda Hus.

Nytt ventilationssystem på Navets skola

Hela ventilationssystemet på Navets skola ska uppgraderas och akustikproblemen på skolan ska åtgärdas. Arbetet kommer att ske under pågående skolverksamhet och vara klart till våren 2020. Futurum Fastigheter är beställare och partnering är vald som samarbetsform för projektet.

Medborgarhusets glaspartier byts

ByggTema har fått i uppdrag av Örebroporten att byta samtliga glaspartier på Medborgarhuset i Örebro. Ett uppdrag som kräver både noggrannhet och försiktighet då huset är K-märkt. Stor möda kommer att läggas på att bevara den befintliga fasaden som består av puts och teak. Arbetet sker i nära samarbete med kunniga byggnadsantikvarier.