Skofabriken byter skepnad

Renoveringen av Skofabriken pågår för fullt med takbyte och dräneringsarbete. På plan 2 sätter vi upp innerväggar och drar installationer där Futurum ska flytta in. ByggTema har fått uppdraget av Örebroporten att totalrenovera huset och återställa det till sitt ursprungliga exteriöra utseende. Invändigt får hyresgästerna styra över utformningen.

Idrottshallen snart klar på Norrbyskolan

– Norrbyskolan rullar på helt enligt tidplanen, berättar Ulf Wennlöf på ByggTema. 4 juli är idrottshallen klar och då tar Futurum över den. Huset med lärosalar är klart till vecka 44 i höst. Sedan återstår kök och matsal som ska vara klart till höstterminen 2018 och de befintliga husen som renoveras under sommaren och hösten 2018. Se filmen från i våras

ByggTema stärker varumärket

För att bli tydligare i vår kommunikation stärker vi nu vårt varumärke med en ny grafisk profil. Den nya logotypen speglar bättre vad ByggTema står för idag och är resultatet av ett omfattande varumärkesarbete. Under våren kommer profilen synas på allt från bilar, kläder och skyltar till broschyrer och hemsida.

Norrbyskolan tar form

Bygget på Norrbyskolan fortskrider enligt tidplanen. På idrottshallen är tak och ytterväggar färdiga, fasadmateriel håller på att monteras, även innerväggar och installationer har påbörjats. Lärosalsbyggnaden börjar också ta form – stålstommen växer upp ur marken. Se mer av bygget på byggets Facebook-sida: Vi bygger Norrbyskolan

Skofabriken får nytt liv

Skofabriken i Skebäck har levt ett slumrande liv sedan 1967 då fabriken lades ned. Nu är det dags att ge huset nytt liv. ByggTema har fått uppdraget av Örebroporten att totalrenovera huset och återställa det till sitt ursprungliga exteriöra utseende. Invändigt får hyresgästerna styra över utformningen. Lokalerna är mycket flexibla, med cirka 1 200 kvm på varje våningsplan utan bärande väggar!

Liten historik
1918 bygger grosshandlaren Johan Behrn skofabriken vid Pappersbruksallén. Byggnaden är rationellt utformad och har släktskap med de amerikanska så kallade dagsljusfabrikerna. Nio år senare köper Kooperativa förbundet fabriken för att med modern och högt automatiserad tillverkning kunna sänka priserna drastiskt på sina skor. 1959 slås verksamheten samman med Skofabriken Kembel i Stockholm och får då samma namn. 1967 läggs fabriken ned.

Nytt hus på Brunnskolan

Brunnsskolan har fått ett nytt hus! Tak och ytterväggar håller på att isoleras, så snart kopplas byggvärme på för att torka ut betongplattan. Huset ska stå klart till höstterminen så vi håller högsta fart.

Välkommen till Götlunda Snickerifabrik

Götlunda Snickerifabrik som tillverkar specialbeställda snickerier och inredningar ingår numera i ByggTema-gruppen. Sedan i november har företaget också fått förstärkning av Johanna Immo. Tillsammans med Per Rosenberg tar hon fram platsbyggda inredningar, kök, receptionsdiskar, fönsterbänkar med mera. Vi hälsar både Johanna och Götlunda Snickerifabrik välkomna till oss.

Renovering av Ralph Erskines hus i Gyttorp

Vi på ByggTema är otroligt stolta över att ha fått förtroendeuppdraget att renovera fasader och balkonger samt byta fönster på husen i Gyttorps Centrum.

Husen ritades av arkitekten Ralph Erskine 40-50 talet. Gyttorps Centrum skulle bli det svenska folkhemmet i förädlad form. Tanken var att gestalta ett hem med plats för alla och där allas röst var viktig. De 125 lägenheterna gavs en modern form och unika planlösningar. 1998 fick Gyttorps Centrum status som statligt byggnadsminne. 2002 belönas det med Europa Nostra utmärkelsen.

Nytt väggkoncept kortar produktionstiderna

Tillsammans med VST Nordic som tillverkar Formsystem för skalväggar har ByggTema varit med och detaljprojekterat fram ett nytt system med installationsväggar där el, vvs och ventilation är dragen. Fördelarna med väggarna är att de kapar en stor del av produktionstiderna för installatörerna och vi kan lämna över tidigare till beställaren. Dessutom är väggarna energieffektiva med en täthet som varit nere på 0,11 vid mätningar, berättar Fredrik Lindqvist platschef på ByggTema.

– Det är små toleranser för passformen i sådana här byggen. Vi är otroligt nöjda med väggarna som levererades till projektet, vi stötte inte på någon nämnvärd miss från fabriken under hela stommontaget. Allt passade perfekt, fortsätter Fredrik.

Pilotprojektet som genomfördes i samband med att Brf Rävgången i Örebro uppfördes har rönt uppmärksamhet från bland annat Skanska i Stockholm som ska montera dessa installationsväggar i sina projekt.